https://thekathmandudailynews.com/2024/01/01/3443/

२०२३ को जनवरी १ मा, भारत र पाकिस्तानले आपसी समर्थनमा रहेका सबैभन्दा अनुसार संविदानिक रूपमा नागरिक कैदीहरू र माछापालकहरूसँग सम्बन्धित सूचीहरू विनिमय गरेका थिए। यो राजनैतिक विनिमयमा, भारत सरकारले पाकिस्तान द्वारा बाटोमा रहेका नागरिक कैदीहरू, नेपाली रक्षा कर्मचारीहरू र माछापालकहरूसँग तिर्का छुट्टै, र पुनर्वाप्रित गर्ने कमीति, विदेश मन्त्रालयद्वारा फाँचिएको जानकारीमा बताएको छ।

बीसौ नौ सालसम्मको कैदीहरू र माछापालकहरूसँग संबन्धित सूचीहरूको वार्षिक विनिमय, २००८ को पहिलो समर्थनको सम्झौता अनुसार हाम्रो देशको नयाँ दिल्ली र इस्लामाबादमा राजनैतिक टनाव रहेको समझाइएको छ। भारतले ३३७ नागरिक कैदीहरू र ८१ माछापालकहरूको सूची साझा गरेको छ, जसले पाकिस्तानी वा पाकिस्तानी मूलको हुनेभन्दा पूर्वाधारमा विश्वास गराइन्छ। परिस्थिति अनुसार, पाकिस्तानले ४७ नागरिक कैदीहरू र १८४ माछापालकहरूको भारतीय वा भारतीय मूलको हुने भने लाई सूचीहरू प्रदान गरेको छ।

भारतले विशेषत: पाकिस्तानबाट छुट्टै भएका १८४ भारतीय माछापालकहरूलाई शीघ्र पुनर्वाप्रित्ती गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ। अतिरिक्त रूपमा, पाकिस्तानलाई १२ भारतीय नागरिक कैदीहरूसँग सोही समयमा कोरोनामा बिरुद्ध भइरहेको जनसँग तुलना गर्दै, तिनीहरूलाई शीघ्र संपर्क गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ, यसका अनुसार मेआ ले जनाएको छ।

मेआले प्रतिष्ठानीय विषयहरू, नागरिक र माछापालकहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा भारतको प्रतिबद्धता गरेको हो, जसमा दुइ देशहरूको बीचमा एक अरूले अरूलाई प्रतिपुष्टिगर्नुपर्छ भने तेस्रो देशमा यसलाई पुनर्निर्माण गर्न बुझाउनुपर्छ, मेआले बताएको छ। विशेष गरी, भारतले पाकिस्तानलाई भनेको छ कि यो गरेको नागरिकता स्थिति कन्फर्म गर्नका लागि पाकिस्तानबाट पुनर्वाप्रित्ती को प्रतीक्षामा रहेका ६५ कैदीहरू, माछापालकहरू सहित लाभ हुने छ।

वर्षोभर भरपर्दो प्रयासहरूमा भारत सरकारले २०१४ सालदेखि पाकिस्तानबाट २६३९ भारतीय माछापालकहरू र ६७ भारतीय नागरिक कैदीहरूको पुनर्वाप्रित्तीमा सफल भएको छ। मात्र २०२३ मा मात्र, ४७८ भारतीय माछापालकहरू र ९ भारतीय नागरिक कैदीहरूलाई पाकिस्तानबाट पुनर्वाप्रित्ती गरिएको छ, जसले मानवाधिकार समस्याहरूमा सहकार्य गर्ने लक्ष्यमा बोध गराउँछ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार